[ČLANOM] Spremembe v ključnih organih SRIP | Pristop novih članov

(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo)

Upravni odbor SRIP je po treh online sejah v letu 2020 sedaj ponovno zasedal v živo na svoji 17. seji v torek, 8.6.2021.

Seja UO je bila namenjena pregledu stanja v delovanju SRIP-a, predvsem pa potrditvi novih članov in imenovanju ključnih organov SRIP (strokovni svet, direktor, projektna pisarna), ki jim je v večini potekel mandat v juniju 2021. 

Namesto dosedanjega direktorja Matej Gajzerja, je za novega direktorja SRIP za obdobje dveh let soglasno imenoval prof. dr. Braneta Široka

UO je prav tako imenoval člane 13. članskega Strokovnega sveta SRIP za obdobje treh let. Člani prihajajo iz vseh področij delovanja SRIP in raznih raziskovalnih organizacij ter podjetij. Za predsednika Strokovnega sveta SRIP je bil imenovan dosedanji predsednik Friderik KNEZ

UO SRIP je tudi uradno potrdil pristop v članstvo trem novim članom; Javne službe Ptuj d.o.o., Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor in Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, vse tri pod vsebinskim koordinatorstvom TECES.

V letu 2020 smo v SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP) prešli v 3. fazo delovanja in prenovil Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP) za obdobje 2020 do 2023.

Osredotočili smo se na medsektorsko povezovanje na 4. krovnih fokusnih področij delovanja (Gradnja stavb, Elementi interierja, Oskrba in upravljanje stavb ter povezljivost s sosesko, Pametne skoraj nič energijske stavbe) ter na ustvarjanje sinergij na skupnih področjih delovanja (skupni razvoj, kadri, digitalizacija…).

Koncem leta 2020 smo v želji zagotovitve kontinuitete SRIP in okrepitve na strokovnih področjih na podlagi pet letnih izkušenj dopolnili ustanovne akte SRIP. Mandate članom Upravnega odbora SRIP smo podaljšali iz dveh na tri leta,  posebej pa okrepili delovanje Strokovnega sveta SRIP ter zaradi želje okrepitve medsektorskega delovanja povečali število članov Strokovnega sveta SRIP iz 9 na 13.

Imenovanje novega direktorja SRIP za obdobje 2021 – 2023

Mateju Gajzerju, dosedanjemu direktorju SRIP od začetka ustanovitve SRIP v letu 2016, je 10. junija 2021 potekel drugi dveletni mandat.

UO SRIP je na svoji 17. seji za obdobje dveh let 11. 06. 2021 do 10. 06. 2023 za direktorja SRIP soglasno imenoval prof. dr. Braneta Široka, ki kot dosedanji član UO SRIP zelo dobro pozna delovanje SRIP.

Imenovanje članov novega Strokovnega sveta SRIP za obdobje 2021 - 2024

Dosedanjemu 9 članskemu Strokovnemu svetu SRIP je potekel mandat. Skladno potrjenim spremembam Sporazuma o ustanovitvi SRIP na 3. Skupščini v decembru 2020 se je s ciljem zagotovitve čim širšega pokrivanja področij delovanja SRIP število članov Strokovnega sveta SRIP povečalo iz 9 na 13.

UO SRIP je na svoji 17. seji UO po pregledu strokovnih referenc prejetih kandidatov in ob upoštevanju z Akcijskim načrtom določenih fokusnih področij, imenoval 13 članov Strokovnega sveta SRIP PSiDL za obdobje treh let od 10. 06. 2021 do 09. 06. 2024.

Člane Strokovnega sveta SRIP predstavljajo:

 1. dr. Jasna HROVATIN (Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem)
 2. dr. Miha HUMAR (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
 3. Veljko JANJIĆ (BEXEL d.o.o.)
 4. dr. Sabina JORDAN (Zavod za gradbeništvo)
 5. dr. Andrej KITANOVSKI (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo)
 6. Friderik KNEZ (Zavod za gradbeništvo)
 7. dr. Andrej KOS (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)
 8. dr. Andreja KUTNAR (InnoRenew CoE)
 9. dr. Blaž PETERNEL (SMARTIS, d.o.o.)
 10. mag. Boštjan SOVIČ (GORENJE d.o.o.)
 11. dr. Gorazd ŠTUMBERGER (Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
 12. dr. Matej VOLK (DANFOSS TRATA d.o.o.)
 13. Dimitrij ŽIVEC (INTRA LIGHTING, d.o.o.)

Za predsednika Strokovnega sveta SRIP je bil imenovan dosedanji predsednik Friderik KNEZ iz Zavoda za gradbeništvo.

Potrditev novih članov SRIP

UO SRIP je na svoji 17. seji potrdil pristop trem novim članom SRIP, vsem pod vsebinskim koordinatorstvom TECES-a.

 • JAVNE SLUŽBE Ptuj, d.o.o. srednje podjetje, koordinator TECES
 • Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor, druga organizacija, koordinator TECES
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, raziskovalna organizacija – velika, koordinator TECES

Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.