O projektu Dom24h – pametni dom prihodnosti

Aktualni strateški razvojno-demonstracijski projekt »Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje – Dom24h« je uspešno zaključen.
Projekt Dom24ur predstavlja primer dobre prakse uspešnega sodelovanja 12 uspešnih slovenskih podjetij, ki so s svojimi komplementarnimi znanji in izkušnjami vpeljali na novo razvite, tehnološko napredne, vendar komplementarne rešitve v nov koncept pametne in trajnostne gradnje.
Tri leta trajajoč projekt (april 2019 – marec 2022) je vreden 16,9 milijonov € in je podprt s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini skoraj 5 milijonov €
TECES je pri projektu Dom24h proaktivno sodeloval že od same priprave idejne zasnove projekta in partnerstva ter pripravi predloga projekta na javni razpis. Po odobrenem financiranju pa je TECES prevzel vlogo koordinatorja projekta in je nudil strokovno podporo partnerjem projekta pri izvajanju razvojnih aktivnostih, spremljanju napredka ter doseganju zastavljenih ciljev projekta.

O projektu Dom24h – pametni dom prihodnosti

Strateški razvojno-demonstracijski projekt »Pametni dom prihodnosti za udobno in zdravo bivalno ter delovno okolje« – Dom24h je uspešen zaključen projekt pod koordinatorstvom TECES, ki naslavlja celovite rešitve za neodvisen in samozadosten bivalni koncept gradnje.

Projekt Dom24h povezuje rešitve 12 partnerjev, v slovenskem prostoru in tujini široko prepoznanih, razvojno naravnanih slovenskih podjetij. Poleg vodilnega partnerja Marles hiše Maribor, d.o.o., so v projektu sodelovali partnerji Petrol, d.d., Ljubljana, Alples, d.d., Železniki, Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., ETI Elektroelement d.d., Danfoss Trata d.o.o., JUB d.o.o., Helios TBLUS, d.o.o., Intectiv d.o.o., Robotina, d.o.o., Smartis, d.o.o., Špica International, d.o.o.

Primarni cilj projekta Dom24h je razvoj in demonstracija novega koncepta bivanja in dela, kjer je okolju prijazna hiša zasnovana kot »dom prihodnosti«, ki v skladu s sodobnimi družbenimi in ekonomskimi trendi, poleg kakovostnega bivanja ter preživljanja prostega časa, omogoča tudi učinkovito opravljanje dela na domu (t.i. multimodalno bivanje).

Projekt je sledil več razvojnim in poslovnim ciljem:

  • razvoj in demonstracija koncepta stavbe Dom24h tako v fizični obliki kot v obliki digitaliziranega dvojčka,
  • razvoj in demonstracija novo razvitih inovativnih rešitev partnerjev za pametne stavbe prihodnosti,
  • povezovanje slovenskih partnerjev za krepitev ponudbe komplementarnih celovitih rešitev uporabniku prijaznih, povezljivih in energijsko samozadostnih pametnih lesenih montažnih stavb na domačem in tujem trgu,
  • razvoj in demonstracija integracije posamičnih rešitev partnerjev za nov koncept lesene montažne stavbe z odličnimi lastnostmi za izboljšanje ponudbe nosilca projekta,
  • razvoj novih poslovnih modelov trženja.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v letu 2021 projekt Dom24h uvrstila na seznam prebojnih gospodarskih dosežkov.

Tri leta trajajoč projekt (april 2019 – marec 2022) je vreden 16,9 milijonov € in je podprt s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini skoraj 5 milijonov €.

Projekt se je zaključil marca 2022. Demonstracijska stavba Dom24h je postavljena v Limbušu pri Mariboru na lokaciji podjetja MARLES hiše Maribor d.o.o., kjer je možen tudi ogled objekta in vseh rešitev.

slika2

Slika 1: Idejni koncept stavbe Dom24h z vključenimi vsemi ključnimi vsebinskimi podsklopi

Vloga TECES v projektu Dom24h

Pri projektu Dom24h je TECES s svojimi izkušnjami proaktivno sodeloval že pri pripravi idejne zasnove projekta in partnerstva. Nadalje je TECES prevzel vlogo nosilca in koordinatorja priprave predloga projekta na javni razpis, izvajal je koordinacijo projekta, nudil strokovno podporo partnerjem projekta pri izvajanju projekta, spremljal napredek in doseganje zastavljenih ciljev.


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.