Potrjen akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je 7. julija 2017 potrdila Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, razen v delih oz. upoštevajoč naslednja komentarja:

 1. Kljub temu, da horizontalne povezave med fokusnimi področji niso posebej opredeljene v tabeli tovrstno povezovanje DSDS S4 toplo pozdravlja in spodbuja, enako pa seveda velja za razvojno povezovanje med produktnimi smermi.

 2. Na področju lesa in lesne verige DSDS S4 v nadaljnjih korakih pričakuje tudi močnejši poudarek na vzpostavljanju verige, še posebej tudi vzpostavljanja IT platforme, ki jo že nekaj časa podpira MGRT. Prav tako DSDS S4 ocenjuje, da je na tem področju še posebej pomemben skupen pristop k bolj zahtevnim in predvsem prebojnim produktom in poslovnim modelom.«

DSDS S4 je hkrati s potrditvijo akcijskega načrta SRIP PSiDL potrdila tudi izvleček ključnih usmeritev akcijskega načrta SRIP PSiDL ter tabelo prioritet Strategije pametne specializacije Slovenije.

Priloge:

 • Akcijski načrt SRIP PSiDL

 • Izvleček ključnih usmeritev akcijskega načrta SRIP PSiDL

 • Tabela prioritet Strategije pametne specializacije Slovenije

Potrjeni akcijski načrti in prioritete S4 predstavljajo podlago, na osnove katere bo v prihodnje prišlo do nadaljnjega osredotočanja partnerjev SRIP in tudi podpornih ukrepov države za dvig konkurenčnosti Slovenije, zato vabljeni v SRIP [ TUKAJ ].

Prioritetna področja skupnega razvoja

Na podlagi sprejetega akcijskega načrta bodo prihodnje aktivnosti partnerstva SRIP PSiDL usmerjene v razvoj novih tehnologij, produktov in rešitev na fokusnih področjih in produktnih smereh:

 1. Les in lesna veriga

  • Novi lesni materiali in kompoziti, ki bodo omogočili večjo rabo lesa

  • Materiali in tehnike za okolju prijazno, energetsko učinkovito in potresno varno visoko gradnjo

  • Lesena okna, vrata in obloge z izboljšanimi funkcijskimi lastnostmi in vgrajeno senzoriko za najzahtevnejše aplikacije

  • Novi poslovni modeli s stalnim načrtovanjem novih uporabniških vrednosti pohištva

  • Storitve oblikovanja in načrtovanja izdelkov, ki bodo omogočale ponovno uporabo ali/in reciklažo izdelkov

 2. Pametne naprave in sistemi

  • Novi izdelki s področja hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, toplotnih črpalk ter hranilnikov toplote in hladu, s ciljem višje energijske učinkovitosti in okoljske primernosti

  • Sistemi za (so)proizvodnjo električne energije ali goriv v/na objektih z visoko stopnjo integracije v ovoj stavbe

  • Naprave za obdelavo pitne vode, črne vode in meteornih voda do stopnje možnosti ponovne rabe vode

  • Nova generacija energijsko učinkovitih in uporabniku prijaznih gospodinjskih in profesionalnih aparatov ter naprav in sistemov z izboljšanimi funkcionalnimi lastnostmi in povezljivostjo

  • Napredne naprave notranjega interierja, razsvetljave ter komunikacijske in podporne naprave uporabnikom z uporabo novih tehnologij

 3. Aktivno upravljanje stavb

  • Zagotavljanje povezljivosti komponent

  • Sistemi aktivnega upravljanja z odločitveno logiko

  • Adaptivni samoučeči se modeli naprav

  • Nastavki za sisteme storitev in poslovne modele v okviru aktivnega upravljanja stavb

 4. Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi

  • Pametne, skoraj nič-energijske enote in stavbe za bivanje in delo

  • Napredni nosilni konstrukcijski elementi in sistemi

  • Multifunkcijski elementi in sistemi za ovoj stavbe

  • Specialni, zaščitni in zaključni materiali, elementi ter sistemi

  • Materiali, elementi in sistemi za kakovostnejše notranje okolje

Druga področja skupnih aktivnosti

Poleg zgornjih področij krepitev povezav partnerjev v okviru skupnega razvoja izdelkov in storitev bodo aktivnosti partnerstva usmerjene na področje internacionalizacije, razvoja človeških virov (kadrov), spodbujanja podjetništva ter podpore podjetjem.

Več o strategiji pametne specializacije Slovenije

Več informacij o Strategiji pametne specializacije Slovenije [ TUKAJ ], drugih SRIP ter potrjenih njihovih akcijskih načrtih lahko najdete na spletnih straneh SVRK [ TUKAJ ].

logo MGRT ESRR

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.