[POZIV ČLANOM ] Poziv za predloge članov Upravnega odbora SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo)

Vabimo člane SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP), da podajo predlog za člane devet (9) članskega Upravnega odbora SRIP. Rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 24. maj 2021. 

V juniju 2021 načrtujemo izvedbo korespondenčne Skupščine članov SRIP, na kateri bodo imenovani člani UO SRIP za obdobje 2021 do 2024. Z imenovanjem članov novega UO SRIP bo omogočeno tudi imenovanje ključnih organov SRIP, ki jim v juniju 2021 potečejo mandati.

Prenova Sporazuma o ustanovitvi SRIP in pretek mandatov ključnih organov SRIP

Na 3. skupščini članov SRIP v decembru 2020 je bil potrjen prenovljen Sporazum o ustanovitvi SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Prenova sporazuma je bila potrebna zaradi poenostavitve notranje organiziranosti SRIP in uskladitve s strani državnih ministrstev že potrjenim Akcijskim načrtom SRIP za 2020–2023.

S prenovo sporazuma je bila potrjena tudi sprememba v imenovanju in trajanju mandata članov Upravnega odbora SRIP. Mandati članov UO so se podaljšali iz dveh na tri leta, prav tako je omogočena možnost večkratnega imenovanja. Hkrati smo v želji okrepitve strokovne podpore delovanju SRIP-a povečali število članov Strokovnega sveta SRIP iz devet (9) na trinajst (13) članov.

Vse načrtovane spremembe in imenovanja ustreznih organov SRIP (članu UO, člani Strokovnega sveta, direktorja, projektna pisarna) načrtujemo izvesti v juniju 2021.

Podajanje predlogov članov novega Upravnega odbora SRIP

Skladno z 18. točko Sporazuma o ustanovitvi SRIP pozivamo vse člane, da podajo predlog morebitnih članov Upravnega odbora SRIP.

Za kandidata je lahko predlagana katerakoli oseba ne glede na to, ali je pri članu, ki jo predlaga, zaposlena, vendar mora imeti vodstvene izkušnje. Podrobnosti o postopku imenovanja članov Upravnega odbora SRIP so v nadaljevanju in v Sporazumu o ustanovitvi SRIP.

Kandidate lahko predlagajo tisti člani SRIP, ki so do dne posredovanja poziva izpolnili pristopno izjavo. Vsak član lahko poda predlog za enega člana upravnega odbora. Predlaga lahko novega ali obstoječega člana Upravnega odbora SRIP. Prejeti predlogi kandidatov predstavljajo osnovni nabor kandidatov za člane upravnega odbora.

Rok za prejem predlogov članov Upravnega odbora SRIP PSiDL je ponedeljek, 24. 05. 2021, do 12.ure na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dosedanji člani Upravnega odbora SRIP

 1. Bogdan BOŽAC, MARLES Hiše d.o.o., predsednik
 2. Tanja MOHORIČ, HIDRIA d.o.o., članica
 3. dr. Brane ŠIROK, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, član
 4. Devid PALČIČ, ROBOTINA d.o.o., član
 5. Matjaž ČEMAŽAR, DOMEL d.d., član
 6. izr. prof. dr. Andraž LEGAT, Zavod za gradbeništvo, član
 7. Primož SIMONČIČ, Gozdarski inštitut Slovenije, član
 8. Miha VALENTINČIČ, Petrol d.d., član
 9. Boštjan PEČNIK, GORENJE d.o.o., član

Izsek iz Sporazuma o ustanovitvi SRIP (december 2020)

Adobe
 
--- iz sporazuma o ustanovitvi ---

Upravni odbor SRIP

15. točka
(upravni odbor)

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja, katerega sestavljajo izvoljeni predstavniki članov.

17. točka

Upravni odbor je sestavljen tako, da so v njem uravnoteženo zastopani predstavniki velikih, srednje velikih in malih podjetij in raziskovalnih institucij v skladu s pogoji javnega razpisa.

Člane upravnega odbora zaradi njegove narave sestavljajo predstavniki vodstvenih funkcij članov.

Upravni odbor ima 9 članov.

 • 3 predstavniki velikih podjetij,
 • 3 predstavniki malih in srednjih podjetij ter
 • 3 predstavniki raziskovalnih organizacij.

Pri sestavljanju upravnega odbora je potrebno upoštevati, da bo v upravnem odboru imelo vsako področje (Gradnja stavb, Elementi interierja, Oskrba in upravljanje stavb ter povezljivost s sosesko in Pametne skoraj nič energijske stavbe) vsaj enega predstavnika.

18. točka
(kandidacijski postopek)

Kandidate za člane upravnega odbora predlagajo člani SRIP na podlagi poziva, ki ga pripravi direktor SRIP pred izvedbo skupščine. Kandidate lahko predlagajo tisti člani SRIP, ki so do dne posredovanja poziva izpolnili pristopno izjavo. Za kandidata je lahko predlagana katerakoli oseba ne glede na to, ali je pri članu zaposlena, vendar mora imeti vodstvene izkušnje.

Vsak član SRIP lahko poda predlog za enega člana upravnega odbora.

19. točka
(imenovanje članov upravnega odbora)

Upravni odbor na podlagi prejetih predlogov kandidatov pripravi predlog sestave upravnega odbora glede na število prejetih glasov, pri tem pa jih razvrsti glede na vrsto in obliko organizacije ter upošteva obvezno razdelitev sestave, kot je določena v 17. točki tega sporazuma.

Po pripravi predloga tega upravni odbor posreduje skupščini v obravnavo in sprejem.

V kolikor člani skupščine nasprotujejo imenovanju posameznika iz predloga sestave upravnega odbora, glasujejo o zamenjavi tega z drugim kandidatom izmed vseh prejetih predlogov iz 18. točke tega sporazuma. Za zamenjavo takšnega kandidata mora glasovati vsaj večina prisotnih na seji skupščine.

20. točka

Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika, ki predstavlja oz. zastopa upravni odbor. Predsednik sklicuje in vodi seje upravnega odbora ter predlaga upravnemu odboru odločitve iz njegove pristojnosti.

Za predsednika je lahko imenovana le oseba iz vrst predstavnikov gospodarstva.

23. točka

Mandat članov traja 3 leta. Število mandatov ni omejeno.

Skupščina lahko člane upravnega odbora razreši tudi pred potekom mandata, vendar ne brez utemeljenih razlogov.

Dodatne informacije

Matej GAJZER .:. E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .:. T: +386 2 333 13 52 .:. M: +386 41 904 653


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.