[POZIV ČLANOM ] Predlogi članov Strokovnega sveta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

(namenjeno članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo)

Vabimo člane SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP), da podajo predlog za člane trinajst članskega Strokovnega sveta SRIP. Rok za oddajo predlogov je petek, 22. april 2021.

Na 3. skupščini članov SRIP v decembru 2020 je bil potrjen prenovljen Sporazum o ustanovitvi SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo. Prenova sporazuma je bila potrebna zaradi uskladitve s strani državnih ministrstev že potrjenim Akcijskim načrtom SRIP za 2020 – 2023, poenostavitve notranjega delovanja SRIP in tudi zaradi želje okrepitve strokovne podpore delovanju SRIP-a.

S spremembami je bil potrjena tudi nova struktura Strokovnega sveta SRIP ter povečanje števila članov iz 9 na 13 članov. Sprememba je bila želena zaradi izredne širine delovanja SRIP in okrepljenega medsektorskega delovanja.

Obstoječim članom Strokovnega sveta SRIP je potekel triletni mandat. Skladno prenovljenemu Sporazumu o ustanovitvi SRIP je potrebno potrditi nove člane strokovnega sveta za naslednje triletno obdobje.

Skladno s 27. točko Sporazuma o ustanovitvi SRIP pozivamo vse člane, da podajo predlog za člana Strokovnega sveta SRIP.

Za kandidata je lahko predlagana katerakoli oseba in ni vezana na zaposlitev pri članu, ki jo predlaga. Podrobnosti o postopku imenovanja članov Strokovnega sveta SRIP so v nadaljevanju in v Sporazumu o ustanovitvi SRIP.

Vsak član SRIP PSiDL lahko poda predlog za enega člana strokovnega sveta. Predlaga lahko novega ali obstoječega člana Strokovnega sveta SRIP. Prejeti predlogi kandidatov predstavljajo osnovni nabor kandidatov za člane strokovnega sveta, izmed katerih izbira upravni odbor pri imenovanju članov in predsednika strokovnega sveta.

V primeru predloga novega člana priložite tudi strokovni rezime predlaganega kandidata, v primeru obstoječega člana strokovnega sveta dodatnih dokumentov ni potrebno prilagati.

Rok za prejem predlogov članov Strokovnega sveta SRIP je petek, 23. 04. 2021, do 12. ure na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Dosedanji člani Strokovnega sveta SRIP

 1. Friderik KNEZ, Zavod za gradbeništvo, predsednik
 2. Igor MILAVEC, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije, član, fokus Les in lesna veriga,
 3. dr. Miha HUMAR, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, član, fokus Les in lesna veriga,
 4. Sabina JORDAN, Zavod za gradbeništvo, članica, fokus Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi,
 5. Sanja Burnazović, Stanovanjski sklad RS, članica, fokus Napredni nebiogeni gradbeni proizvodi
 6. dr. Andrej KITANOVSKI, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, član, fokus Pametne naprave in sistemi,
 7. Boštjan SOVIČ, GORENJE d.o.o., član, fokus Pametne naprave in sistemi,
 8. dr. Gorazd ŠTUMBERGER, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, član, fokus Aktivno upravljanje stavb,
 9. Blaž PETERNEL, SmartIS d.o.o., član, fokus Aktivno upravljanje stavb.

 Izsek iz Sporazuma o ustanovitvi SRIP

Adobe
 
--- iz sporazuma o ustanovitvi ---

Strokovni svet SRIP

24. točka

Strokovni svet je posvetovalno telo upravnega odbora, predsednika upravnega odbora in direktorja, vsakega za sprejem odločitev iz njihove pristojnosti.


25. točka

Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor po svoji presoji, na podlagi predloga članov SRIP-a in ustanoviteljev. Člani strokovnega sveta so odgovorni za pripravo in usklajevanje strokovnih vsebin SRIP.

Strokovni svet sestavljajo strokovnjaki iz področij delovanja SRIP-a s sposobnostjo povezovanja multidisciplinarnih vsebin. Prihajajo iz vrst gospodarskih družb, javnih raziskovalnih organizacij, poslovnih verig in drugih deležnikov.

Od članov strokovnega sveta se pričakuje visoka raven strokovnosti, odlično poznavanje globalnih trendov, tehnologij in produktov, sposobnost povezovanja komplementarnih področij, poznavanje kompetenc, zmogljivosti in produktov slovenskih in tujih deležnikov, usmerjenost k povezovanju partnerjev in ustvarjanju sinergijskih učinkov.

 

26. točka

Strokovni svet sestavlja trinajst članov in sicer:

 • praviloma po trije člani na posamezno fokusno področje delovanja SRIP (Gradnja stavb, Elementi interierja, Oskrba in upravljanje stavb ter povezljivost s sosesko in Pametne skoraj nič energijske stavbe) in
 • predsednik strokovnega sveta kot krovni vsebinski koordinator s kompetencami ter celostnim pogledom na področju pametnih stavb in domov.

Pri izbiri članov strokovnega sveta je potrebno slediti ustrezni zastopanosti vseh strokovnih področij in fokusnih področij delovanja SRIP.

 

27. točka
(kandidacijski postopek)

Kandidate za člane strokovnega sveta predlagajo člani SRIP na podlagi poziva, ki ga pripravi direktor SRIP. Kandidate lahko predlagajo tisti člani SRIP, ki so do dne posredovanja poziva izpolnili pristopno izjavo. Prav tako lahko kandidate za člane strokovnega sveta predlagajo ustanovitelji SRIP.

Vsak član SRIP lahko poda predlog samo za enega člana strokovnega sveta. Za kandidata je lahko predlagana katerakoli oseba in ni vezana na zaposlitev pri članu, ki jo predlaga.

Prejeti predlogi kandidatov predstavljajo osnovni nabor kandidatov za člane strokovnega sveta, izmed katerih izbira upravni odbor pri imenovanju članov in predsednika strokovnega sveta.

Člane strokovnega sveta imenuje upravni odbor.

28. točka
(volitve članov strokovnega sveta)

Upravni odbor po svoji presoji izmed članov strokovnega sveta imenuje predsednika, ki predstavlja oz. zastopa strokovni svet ter opravlja funkcijo krovnega vsebinskega koordinatorja.

Pri imenovanju predsednika strokovnega sveta je potrebno upoštevati kompetence članov strokovnega sveta za to vlogo.

Predsednik sklicuje in vodi seje strokovnega sveta ter predlaga strokovnemu svetu odločitve iz njegove pristojnosti.

 

29. točka

Naloge strokovnega sveta so:

 • upravnemu odboru, predsedniku upravnega odbora in direktorju podaja mnenja k strokovnim zadevam,
 • upravnemu odboru in direktorju podaja predloge za sprejetje odločitev, ki sodijo v njuno pristojnost,
 • opravlja druga dela in naloge, za katere ga zaprosi upravni odbor ali direktor.

 

30. točka

Strokovni svet veljavno sprejema odločitve, če je na seji navzoča večina članov strokovnega sveta.

Strokovni svet odloča na svojih sejah z večino navzočih na seji. V primeru neodločenega izida pri odločanju, šteje predsednikov glas dvojno.

Mandat članov traja 3 leta z možnostjo ponovne izvolitve.


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.