O gradnji lesenih javnih stavb

V okviru SRIP PSiDL so se na GZS zbrali predstavniki in strokovnjaki različnih inštitucij. Na srečanju so izrazili svoje mnenje glede pospešitve gradnje javnih lesenih stavb.


V družbi je zaznati, da je zavest o nujnosti prehoda v brezogljično družbo velika, vendar bo večina ljudi to sprejela le ob konkurenčni ponudbi »zelenih« proizvodov. Zato je pomembno, da se zagotovi tudi konkurenčno gradnjo zelenih javnih stavb in ustrezno informiranost odločevalcev iz javnega sektorja. Namen sestanka je bil vzpostaviti okolje, ki bo sistematično pospeševalo gradnjo trajnostnih javnih stavb s poudarkom na uporabi lesa. Izpostavljeno je bilo prizadevanje za večjo uporabo lesa, za kar se že izvajajo številne aktivnosti promocije lesa.

 

Sodelujoči so razpravljali o tem, kako odločevalce v javnem sektorju spodbuditi in jim zagotoviti argumente o konkurenčnosti lesenih javnih stavb. Bili so mnenja, da je prebojnega pomena ozaveščanje top odločevalcev o smiselnosti in nujnosti lesene gradnje. Izrazili so tudi zaskrbljenost nad Zelenimi javnimi naročili in procesi načrtovanja investicij v javne stavbe.

 

20240320 100443


Pri javnih razpisih za leseno gradnjo so ugotovili, da je težava pri usposobljenosti oseb, ki razpisujejo javna naročila, da ti nimajo dovolj izkušenj. Razpravljavci so bili mnenja, da je potrebno zadevo poenostaviti in združevati različne postopke, da bodo privedli do hitrih, ekonomičnih in stroškovno učinkovitih rešitev. Prav tako so bili mnenja, da bi bilo potrebno standardizirati javna naročila za leseno gradnjo, saj so cene v javnem sektorju višje kot v zasebnem sektorju. Pomembna pa je tudi podpora v obliki subvencij za tiste, ki se odločijo za tovrstno gradnjo.


Skratka problematika na področju lesene gradnje je zelo kompleksna in potrebne bodo rešitve na področju zakonodaje, standardov, strokovne in finančne podpore, ter zagotavljanja kvalitetnega lesa in lesnih polizdelkov. In nenazadnje potrebna bo odprta komunikacija z deležniki v javnem sektorju.
Sprejeti so bili tudi sklepi za nadaljnje delo v začrtani smeri.


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.