SRIP PSiDL z novim zagonom zasleduje svoje cilje

Prihodnost je zelena, kakovost bivanja nemalokrat obdana z lesom, bolj lagodno življenje je priključeno na sodobno tehnologijo. Ključ do tega pa je sodelovanje.

Trajnostno, zdravo, okolju in uporabniku prijazno, povezljivo ter energijsko samozadostno bivalno in delovno okolje prihodnosti, ki temelji na osnovi slovenskega znanja in proizvodnje, je vizija Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom z lesno verigo – SRIP PSiDL.

Na kratko o SRIPih

SRIPi združujejo podjetja, raziskovalno sfero, državo, občine ter povezovalce, uporabnike in nevladno sfero, zato so dobili vzdevek četverna vijačnica. Povezujejo naložbene in intelektualne potenciale slovenskih deležnikov. Zanje organizirajo celovit razvojno-inovacijski ekosistem s ciljem prodora na globalne trge ter močnejšega pozicioniranja na prednostnih področjih S4.

Partnerstvo temelji na dolgoročnem razvoju. Obsega področja pametnega in trajnostnega doma prihodnosti z vzpostavljeno neto nič-emisijsko gradnjo, z integriranimi funkcijami inteligentnega upravljanja vseh segmentov stavb, zagotavljanja visokega ugodja ter zdravega bivalnega in delovnega okolja skozi skupen razvoj izdelkov, sodelovanja med partnerji, digitalizacijo in internacionalizacijo delovanja ter z vzpostavitvijo uspešnih poslovnih modelov. Eno od SRIPovih partnerstev je SRIP PSiDL.

Na kaj se osredotoča SRIP PSiDL?

Fokusna področja našega SRIPa so gradnja stavb, elementi interierja, oskrba in upravljanje stavb in povezljivost s sosesko ter pametne skoraj nič-energijske stavbe (sNES).

Gradnja stavb vključuje slovenske proizvajalce materialov in rešitev na področju klasične gradnje in gradnje prefabriciranih stavb. Fokusno področje združuje deležnike s področja (nosilnih) konstrukcijskih elementov in sistemov, multifunkcijskih elementov in sistemov za ovoj stavbe, zaščitnih in zaključnih materialov, elementov in sistemov, stavbnega pohištva, lesenih oblog ter gozda, lesa in lesnih kompozitov.

Pod fokusno področje elementov interierja sodijo naprave za dom – gospodinjski aparati in zabavna elektronika –, svetloba in svetlobne rešitve ter notranje pohištvo, ki vključuje pohištvo stanovanj, hotelov in jaht, to pa je lahko izdelano na industrijski ali obrtniški način.

Fokusno področje oskrbe in upravljanja stavb ter povezljivosti s sosesko lahko razdelimo na dve produktni smeri. Prva obsega proizvodnjo, shranjevanje in rabo energije ter ravnanje z vodo in odpadki – sem torej uvrščamo naprave in sisteme za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo, za (so)proizvodnjo in shranjevanje energije, za oskrbo iz daljinske energetike ter za ravnanje z vodo in odpadki. V drugo pa uvrščamo naprave, sisteme in rešitve za upravljanje energije v stavbah, za upravljanje in trgovanje s prožnostjo energije, za upravljanje stavb, interierja, varnosti in varovanja ter povezovanje pametnih stavb s sosesko.

Četrto fokusno področje, ki ga poudarja SRIP PSiDL, pametne skoraj nič-energijske stavbe, pa je integracijsko. Združuje proizvajalce ter deležnike inovativnega projektiranja in oblikovanja, ki številne gradbene in druge proizvode združijo v osnoven, a kompleksen gradnik trajnostne gradnje, stavbe. Vanj sodijo storitve projektiranja stavb in oblikovanja interierja, modularne in mobilne bivanjske enote, sistemi hitre gradnje na lokaciji, lesene stavbe ter klasične masivne stavbe.

SRIP PSiDL z novim zagonom v svoje četrto obdobje

Pred kratkim je bil SRIP PSiDL uspešen na  javnem razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za izbor operacij "Podpora  strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023-2026". S tem je pridobil sofinanciranje za četrto obdobje svojega delovanja.

Tako je SRIP PSiDL dobil konzorcij z vodilnim partnerjem Zavodom za gradbeništvo Slovenije ter s partnerjema Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije, in TECES, grozd zelenih tehnologij Maribor. Konzorcij bo krepil aktivnosti za svoje člane in si prizadeval čim več doprinesti Slovenski strategiji trajnostne pametne specializacije (S5).

Z novim finančnim zagonom SRIP PSiDL dobiva prenovljen akcijski načrt za obdobje do leta 2030, krepi povezovanje z drugimi sorodnimi SRIPi in iniciativami, v večji meri se usmerja v vključevanje, osveščanje in obveščanje javnosti o področjih svojega dela in svojih aktivnosti. Ob tem vzpostavlja okolje za izvedbo demonstracij inovativnih tehnoloških in netehnoloških rešitev, naslavlja aktualne teme, kot so digitalizacija, avtomatizacija in okoljske teme, pa tudi pomen razvijanja kadrov, izobraževanja, usmerjanja na tuje trge, krožnega gradbeništva in pravičnega prehoda. Ob tem pa se SRIP PSiDL zavezuje tudi k spodbujanju delovanja v obeh kohezijskih regijah ter organizaciji dogodkov in aktivnosti, ki bodo vključevale čim več deležnikov ter krepile povezovanje in mreženje.

Postanite člani SRIP PSiDL

SRIP PSiDL sooblikuje 67 organizacij, med njimi so podjetja, javni in zasebni zavodi ter združenja. Članstvo vsem prinaša aktivno sooblikovanje razvojnih usmeritev in bodočih naložb države, skupni razvoj produktov, vzpostavljanje in krepitev dobaviteljskih verig, skupni nastop na domačem in tujem trgu, integracijo produktov, racionalizacijo dobavnih verig, skupne demonstracijske projekte, vzpostavitev novih poslovnih modelov in trženja, podporo internacionalizaciji, podjetništvu in razvoju kadrov.

Člani lahko vplivajo na strateške razvojne dokumente države, vsebine bodočih razpisov države in na kakovost sofinanciranja lastnih projektov. S članstvom pa pridobijo možnost predstavitve svojih produktov potencialnim kupcem ali dobaviteljem, dostop do ključnih akterjev in nosilcev verig vrednosti, poenostavljen dostop do strokovnjakov, dobaviteljev in kupcev, boljšo obveščenost o aktivnostih, dogodkih in javnih razpisih s področja njihovega poslovnega delovanja, informacije o razvojnih usmeritvah podjetij, trgov in trendov, prav tako lahko aktivno oblikujejo nove verige vrednosti, sodelujejo v partnerstvih za pridobitev finančnih podpor ali subvencij ter lažje pridobijo sofinanciranja svojih razvojno-tehnološko-investicijskih projektov.

Zato vas povabimo, da večkrat kliknete na našo spletno stran, kjer vas bomo obveščali tudi o prihajajočih dogodkih in novostih.


Posnetek zaslona 2024 03 22 102928
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.