Prenova akcijskih načrtov in prehod partnerstev v 3. fazo izvajanja SRIP-ov

Strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) prehajajo v letu 2020 v 3. fazo izvajanja, ki bo usmerjena v okrepitev pozicioniranja partnerstva in konkretizacijo aktivnosti na posameznih področjih specializacije. V letu 2017 ob ustanavljanju pripravljeni akcijski načrti strateških razvojnih inovacijskih partnerstev zaradi sprememb na trgu, hitrega razvoja tehnologij, vsesplošne digitalizacije, spreminjanja zakonodaje in prihoda novih članov danes več ne zadostujejo popolnoma nadaljnjemu razvoju partnerstva SRIP PSiDL. V letu 2019 bomo skladno potrebam članov dopolnili in prenovili poslovno-razvojno strategijo ter Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) na področju skupnega razvoja, podpore verigam vrednosti, internacionalizaciji in razvoju kadrov. Prenovljeni akcijski načrti bodo predstavljali osnovo za učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in zakonodajnih ukrepov države v prihodnjih letih.

Skladno Strategiji pametne specializacije Slovenije (S4) prehajajo strateško razvojna inovacijska partnerstva (SRIP) v letu 2020 iz prvih dveh faz vzpostavljanja v 3. fazo izvajanja. Na podlagi pridobljenih izkušenj preteklih dveh let bo tretja faza usmerjena v okrepitev strateškega pozicioniranja in konkretizacije aktivnosti na posameznih področjih specializacije.

V letu 2019 bodo tako aktivnosti SRIP-ov usmerjene tudi v prenovo poslovno-razvojne strategije in akcijskih načrtov, s ciljem krepitve kompetenc, lažjega pozicioniranja in doseganja globalne konkurenčnosti ter višje dodane vrednosti članov posameznega SRIP.

Prenovljeni akcijski načrti SRIP-ov bodo podrobneje definirali izzive in potrebe deležnikov na posameznem področju in predstavljali osnovo nadaljnjega osredotočanja aktivnosti članov (projekte, investicije…) na področjih skupnega razvoja, verig vrednosti, internacionalizacije in podpore razvoju kadrov, hkrati pa bodo predstavljali osnovo za učinkovitejše usmerjanje podpornih, razvojnih in zakonodajnih ukrepov države.

Prenova akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

V SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) bomo skladno zaznanim potrebam članov prenovili poslovno-razvojno strategijo in akcijski načrt.

 

Načrtovani dogodki

Trenutno ne prirejamo dogodkov.

logo MGRT glava deljena slo
Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 
Na spletni strani SRIP PSiDL uporabljamo piškotke z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje ter za uporabniške nastavitve strani. Prosim sprejmite piškotke.